GRAĐANSKA POVELJA 96. „Čovjek nadasve“

Autor: dr. don Ivan Grubišić, Split, Istarska 5A, 21000 Split, e-mail: sgeh@hau.hr , Tel: 385 021 779-479

Živimo iznimno razdoblje povijesti na prostorima bivše države. Razdoblje stvaranja novih, međunarodno priznatih, samostalnih država ali i ne malih iskušenja nakon stravičnih ratnih događanja; razdoblje odgovornosti svakog građanina u svom društvenom okolišu.

Prema svim žrtvama što su pale na ovim prostorima kroz dugu i nemirnu povijest gajit ćemo trajno poštovanje i zahvalnost. Povijest prepuštamo nepristranom sudu znanstvenih istraživanja a zločine sankcijama Instituta pravde i pravednosti.

Živimo zahtjevan početak izgrađivanja društava i država kao pravnih, socijalnih i humanih zajednica i nitko dobronamjeran u tom vidu nije nevažan.

Pred nama su mnogi izazovi, najpresudniji i najteži korak bit će iskorak iz direktivne kulture monologa u kulturu slobodnog i ravnopravnog dijaloga, iz opstanka pod monopolom bilo koje razine u opstanak gdje je pluralizam prirodan; iz monolitnosti i jednoumlja u zajedništvo različitosti i raznovrsnosti.

Potpisnici Građanske Povelje zalagat će se za zajednički život svih građana svojih država kao stožerni potporanj stabilnog društva.

Baštineći civilizacijske zasade poštivat će i uvažavati razne kulturne predloške, svjetonazorske, konfesionalne i etičke posebnosti, bit će osjetljivi na povrede ljudskih i građanskih prava svakog čovjeka, na korupciju, kriminal, isključivost i etiketiranje , kao i na svaki pokušaj zlouporabe javnosti i vlasti, zalagat će se i prakticirati otvorenu i na činjenicama temeljenu kritiku. Jedina razdioba koju će prihvaćati jest razdioba prema sposobnosti za odgovorni rad i za djelovanje zasnovano na poštenju i moralu. Posebno će biti osjetljivi za kulturu života a protiv kulture smrti, poštivajući zlatno pravilo svjetske etike: „Ne čini drugom što ne bi želio da tebi drugi učini.“

Prijava