3. rujan 2012

Izjava

"Obznana ministra Grčića da Bruxelles dijeli Hrvatsku na dva dijela i da isti ministar to smatra uspjehom u suprotnosti je sa zdravim razumom i sa nacionalnim grbom Hrvatske.

Neovisna lista dr.sc.don Ivana Grubišića najenergičnije se protivi tome diktatu i tražimo da se Hrvatska podijeli na pet povijesnih regija koje sačinjavaju i povijesni grb Hrvatske.

Ili dokinimo grb ili podijelimo Hrvatsku na 5 regija!"

Nositelj neovisne liste
Dr.sc. don Ivan Grubišić
Podijeli članak: