Vizija nove Hrvatske

Ideja vodilja ovog programa je sustavno i smislenu mobiliziranje svih resursa društva u cilju ostvarenja onakve Hrvatske koju su svi njeni građani davno zaslužili, a koja im je toliko dugo izmicala.

Preuzimamo obavezu da se pravni propisi neće mijenjati svaki dan, a pogotovo ne kao posljedica nesposobnosti ili nevoljkosti u njihovoj primjeni. Zakoni obavezuju građane, ali i državnu upravu te će neuspješnost provedbe automatski povlačiti pitanje procjene uspješnosti i odgovornosti državnih dužnosnika, službenika i namještenika. Sve je ovo u interesu svih građana Hrvatske.

Država ne može biti i najveći dužnik te dovoditi gospodarske subjekte, obrtnike i građane do bankrota ili nemogućnosti urednog i pravovremenog pokrivanja svojih troškova.

Budemo li dobili povjerenje građana na predstojećim izborima ovo će biti jedno od najvažnijih područja naših aktivnosti te ćemo aktivno raditi na postupnom smanjenju javnog duga i nelikvidnosti.

Isto tako država i njena politička i administrativna struktura ne mogu biti usmjereni samo na ubiranje poreza od građana i gospodarskih subjekata, te ih istovremeno ostaviti da se sami bore sa dužnicima i prekršiteljima pravnog poretka. Država će za porez koji ubire postati aktivan sudionik i zaštitnik svih građana i pravnih osoba koje ispunjavaju sve svoje obaveze prema društvu.
O društvu znanja govorile su sve garniture na vlasti u zadnjih desetak godina. Mi ćemo kroz osnaživanje edukacijskih procesa i koristeći instrumente porezne politike osigurati da Hrvatska u kratkom roku doista postane okruženje u kojem će građani, javna uprava i gospodarski subjekti prepoznati i biti stimulirani na posvemašnje povećanje razine znanja i školske spreme na vlastitu dobrobit i kao podršku ukupnom razvoju društva.

Brza i efikasna pravda kao i promptno djelovanje uprave postat će provedbom ovog programa prioritetna aktivnost. Trend nezadovoljstva građana ovim segmentima djelovanja države bit će preokrenut i kao takav razlog za ponos građana Hrvatske, a ne kao do sada za osjećaj srama u usporedbi s drugim demokratskim i razvijenim zemljama. Dosadašnje garniture na vlasti jasno su i nedvosmisleno pokazale da nemaju ni pameti, ni znanja, ni volje, ni interesa za stvaranje nove i bolje Hrvatske.

Naša strategija oporavka hrvatskog društva i izvlačenja zemlje iz sveobuhvatne ekonomske i duboke društvene krize temelji se na prenošenju poruka kao poluga preokretanja dugogodišnjih negativnih društvenih trendova:

Svi građani Republike Hrvatske
pozvani su da svojim vlastitim doprinosom, ne čekajući vlast ili bilo koga drugog,
radeći za svoju dobrobit i unaprjeđivanje životnih uvjeta naše i budućih generacija, stvore građansku Hrvatsku,
zemlju dijaloga i suradnje, a ne
podjela i sukoba.

Neovisna lista i njeni članovi svojim će primjerom i uz podršku građana-birača pokazati smjer nužno potrebnih promjena u ponašanju pojedinca, društvenih skupina i društva u cjelini.

Prijava